SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Socio-Economics
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
+48 22 849 2786

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek W, pokój 66C tel.: 22 564 9112
budynek W, pokój 47 tel.: 22 564 8700
Prorektor ds. dydaktyki i studentów – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor uczelni – Katedra Studiów Politycznych
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
profesor uczelni – Katedra Polityki Społecznej
budynek W, pokój 66D tel.: 22 564 9112
kierownik – Zakład Socjologii
profesor uczelni – Zakład Socjologii
budynek W, pokój 42
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 66 tel.: 22 564 9180 tel.: 22 564 9181
budynek W, pokój 64 tel.: 22 564 9113
budynek W, pokój 79 tel.: +48 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 78 tel.: 22 564 9107
kierownik – Zakład Historii Szkoły
profesor uczelni – Zakład Historii Szkoły
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
budynek W, pokój 66 tel.: 22 564 9180 tel.: 22 564 9181
Strona 2 / 3