SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES0701

Zakład Historii Szkoły

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

adiunkt
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
profesor uczelni
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605