SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES09
Nazwa w języku angielskim
Institute of Banking
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
+48 22 564 9263

Instytut Bankowości

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263

Pracownicy

budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: +48 22 564 9263
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
profesor uczelni – Zakład Bankowości Inwestycyjnej
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263