SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Socio-Economics
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
+48 22 849 2786

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan
Dziekan
budynek W, pokój 66C tel.: +48 22 564 9112 tel.: +48 22 564 9117
Prodziekan
Prodziekan
kierownik – Katedra Teorii Ekonomii
profesor uczelni – Katedra Teorii Ekonomii
budynek W, pokój 81 tel.: 22 564 9126

Pracownicy

budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
Prodziekan – Studium Licencjackie
budynek W, pokój 66C tel.: 22 564 9103
starszy wykładowca – Katedra Teorii Ekonomii
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
specjalista kierujący zespołem – Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
budynek W, pokój 53 tel.: 22 564 9152
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek W, pokój 68 tel.: 22 564 9141
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 9130
wicedyrektor instytutu – Instytut Bankowości
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
Strona 1 / 3