SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Władze rektorskie

Rektor
tel.: +48 22 564 9820

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. nauki i zarządzania
tel.: +48 22 564 9820
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. współpracy z zagranicą
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827

Władze Dziekańskie Studium Licencjackiego

Dziekan
tel.: +48 22 564 9253

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
tel.: 22 564 9406

Władze Dziekańskie Studium Magisterskiego


Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
Prodziekan
tel.: 22 564 9253
Prodziekan

Władze Dziekańskie Szkoły Doktorskiej

Dziekan
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315

Prodziekan
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
Prodziekan
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315

Władze Dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

Dziekan
tel.: 22 564 7234

Prodziekan
tel.: 22 564 7235

Władze Dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego


Prodziekan
tel.: 22 564 9126

Władze Dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej


Władze Dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Dziekan
tel.: 22 564 7101

Prodziekan
tel.: 22 564 7101

Władze Dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów