SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Władze rektorskie

Rektor
tel.: +48 22 564 9820

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. współpracy z zagranicą
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. nauki
tel.: +48 22 564 98 26 tel.: +48 22 564 98 27
Prorektor ds. rozwoju
tel.: +48 22 564 9820

Władze Dziekańskie Studium Licencjackiego

Dziekan
tel.: +48 22 564 9253

Prodziekan
tel.: 22 564 9103
Prodziekan
tel.: +48 22 564 7128 tel.: +48 22 564 9234
Prodziekan
tel.: 22 564 9357

Władze Dziekańskie Studium Magisterskiego


Prodziekan
Prodziekan
tel.: +48 22 564 8620
Prodziekan
tel.: 22 564 8605

Władze Dziekańskie Szkoły Doktorskiej

Dziekan
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315

Prodziekan
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
Prodziekan
tel.: +48 22 564 7333

Władze Dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

Dziekan
tel.: +48 22 564 7234

Prodziekan
tel.: +48 22 564 7235

Władze Dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Dziekan
tel.: +48 22 564 9112 tel.: +48 22 564 9117

Prodziekan
tel.: 22 564 9126

Władze Dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej


Władze Dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Dziekan
tel.: 22 564 7101

Prodziekan
tel.: +48 22 564 9234

Władze Dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów