SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES0906
Nazwa w języku angielskim
Department of Banking Safety Net

Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
dyrektor – Instytut Bankowości
kierownik
profesor
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263

Pracownicy

profesor uczelni
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
wicedyrektor instytutu – Instytut Bankowości
profesor uczelni
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263