SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES0203
Nazwa w języku angielskim
Department of Political Studies

Katedra Studiów Politycznych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Pełnomocnik Rektora ds. UE – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

Prorektor ds. dydaktyki i studentów – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor uczelni
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
adiunkt