SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES02
Nazwa w języku angielskim
Institute of International Studies
ul. Rakowiecka 24, budynek A, 02-521 Warszawa
+48 22 564 9406

Instytut Studiów Międzynarodowych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
Prorektor ds. dydaktyki i studentów – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dyrektor
profesor uczelni – Katedra Studiów Politycznych
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827

Pracownicy

budynek W, pokój 63 tel.: 22 564 9406
budynek W, pokój 63 tel.: 22 564 9406