SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Urszula
Nazwisko
Kurczewska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
budynek W, pokój 42

dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH

Podstawowe informacje

kierownik – Zakład Socjologii
profesor uczelni – Zakład Socjologii
członek – Komisja Rektorska ds. przygotowania SGH procesu parametryzacji dyscyplin naukowych
Przewodniczący – Senacka Komisja Nauki
członek – Zespół ekspercki ds. programu kształcenia w SzD w SGH w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
członek – Komisja Rektorska ds. grantów międzykolegialnych