SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Socio-Economics
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
+48 22 849 2786

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Bankowości Inwestycyjnej
budynek W, pokój 79 tel.: 22 564 9263
profesor uczelni – Katedra Administracji Publicznej
budynek W, pokój 78 tel.: 22 564 8604
budynek W, pokój 35 tel.: 22 564 8603
budynek W, pokój 63 tel.: 22 564 9406
budynek W, pokój 63 tel.: 22 564 9406
Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni – Zakład Historii Szkoły
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605