SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KES07
Nazwa w języku angielskim
Department of Economic and Social History
ul. Wiśniowa 41, budynek W, 02-520 Warszawa
+48 22 564 8605

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor

Pracownicy

budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
starszy wykładowca
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 9130
adiunkt
profesor uczelni – Zakład Historii Szkoły
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605
Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni – Zakład Historii Szkoły
budynek W, pokój 74 tel.: 22 564 8605