SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Senat

Przewodniczący Senatu - Rektor
tel.: +48 22 564 9820
Prorektor ds. dydaktyki i studentów
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. nauki i zarządzania
tel.: +48 22 564 9820
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Prorektor ds. współpracy z zagranicą
tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
Dziekan Studium
tel.: +48 22 564 9253
Dziekan Kolegium
tel.: 22 564 7234
Dziekan Kolegium
tel.: 22 564 7101
Przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego
tel.: +48 22 564 9112 tel.: +48 22 564 9117
Przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego
tel.: +48 22 564 9428
Przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego
Przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego
tel.: +48 22 564 9234
Przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
tel.: +48 22 564 7128 tel.: +48 22 564 9234
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
tel.: +48 22 564 9263
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
tel.: 22 564 9361
Przedstawiciel pozakolegialnych jednostek naukowych i dydaktycznych
Przedstawiciel pozostałych pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi
tel.: +48 22 564 9634
Przedstawiciel samorządu studentów