SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2401
Nazwa w języku angielskim
Department of Infrastructure and Mobility Studies

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 325
profesor uczelni
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314