SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF24
Nazwa w języku angielskim
Institute of Infrastructure, Transport and Mobility​
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9943

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 9314

Pracownicy

profesor
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314