SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Adam
Nazwisko
Śliwiński
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
22 564 7311

prof. dr hab. Adam Śliwiński

Podstawowe informacje

Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
członek – Komisja Stypendialna ds. przeprowadzenia konkursu na przyznanie zwiększonej wysokości stypendium doktorantom SD ramach programu STER
Przewodniczący – Komisja Nostryfikacyjna
członek – Zespół ekspercki ds. programu kształcenia w SzD w SGH w dyscyplinie ekonomia i finanse w zakresie finanse
członek – Zespół ds. ERASMUS +