SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Mikołaj
Nazwisko
Pindelski
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
+48 22 564 8620

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa,
budynek M, pokój 325

dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH

Podstawowe informacje

Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni – Katedra Teorii Zarządzania
członek – Komisja Rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH
Członek – Komisja Doktorancka Kolegium Zarządzania i Finansów