SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Teresa
Nazwisko
Pakulska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
+48 22 564 7115
+48 22 564 7315

dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH

Podstawowe informacje

Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
Członek rady naukowej dyscypliny – Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
członek – Komisja Rektorska ds. opiniowania wniosków o zwiększone stypendium doktoranckie