SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Robert
Nazwisko
Kruszewski
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
+48 22 564 7235

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa,
budynek M, pokój 234

dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

Podstawowe informacje

profesor uczelni – Zakład Ekonomii Matematycznej
Członek rady naukowej dyscypliny – Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
Członek – Senacka Komisja Statutowa
członek – Komisja Rektorska ds. nagród