SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Chłoń-Domińczak
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
+48 22 564 98 26
+48 22 564 98 27

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Podstawowe informacje

Prorektor ds. nauki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor uczelni – Zakład Demografii
Członek rady naukowej dyscypliny – Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni – Senat 2020-2024
członek – Komisja Rektorska ds. otwartej nauki SGH
przewodnicząca – Komisja Stypendialna ds. przeprowadzenia konkursu na przyznanie zwiększonej wysokości stypendium doktorantom SD ramach programu STER
członek – Komisja ds. grantu na opracowanie do raportu SGH na Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Koordynator – Grupa Monitorująca ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R
przewodniczący – Komisja Rektorska ds. grantów międzykolegialnych
przewodniczący – Komisja Rektorska ds. nagród