SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Waldemar
Nazwisko
Rogowski
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. SGH
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa,
budynek M, pokój 126

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Podstawowe informacje

Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
wicedyrektor instytutu – Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Ryzykiem
członek – Komisja ds. grantów międzykolegialnych
przewodniczący – Komisja Rektorska ds. przygotowania SGH procesu parametryzacji dyscyplin naukowych
członek – Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem w SGH