SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Imię
Wojciech
Nazwisko
Pacho
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
+48 22 564 7115
+48 22 564 7315

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa,
budynek M, pokój 322

prof. dr hab. Wojciech Pacho

Podstawowe informacje

Dziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
Członek – Senacka Komisja Programowa
Członek rady naukowej dyscypliny – Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
przewodniczący – Komisja Rektorska ds. opiniowania wniosków o zwiększone stypendium doktoranckie
członek – Komisja Stypendialna ds. przeprowadzenia konkursu na przyznanie zwiększonej wysokości stypendium doktorantom SD ramach programu STER
członek – Komisja Doktorancka Kolegium Zarządzania i Finansów
członek – Komisja Rektorska ds. strategii rozwoju SGH