SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
SZD
Nazwa w języku angielskim
SGH Doctoral School
Madalińskiego 6/8, nr pokoju 35, 02-513 Warszawa (Mokotów)
+48 22 564 7115

Szkoła Doktorska

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan Szkoły Doktorskiej
Dziekan Szkoły Doktorskiej
budynek M, pokój 322 tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
Prodziekan Szkoły Doktorskiej
Prodziekan Szkoły Doktorskiej
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
Prodziekan Szkoły Doktorskiej
Prodziekan Szkoły Doktorskiej
budynek M, pokój 12 tel.: +48 22 564 7333

Pracownicy

budynek M, pokój 35 tel.: +48 22 564 7315