SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
SM
Nazwa w języku angielskim
Graduate studies
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), nr pokoju 47, Warszawa
+48 22 564 9483

Studium Magisterskie

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan
Dziekan
profesor uczelni – Katedra Geografii Ekonomicznej
budynek A, pokój 120
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 209 tel.: 22 564 9253
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306

Pracownicy

zastępca kierownika Dziekanat Studium Magisterskiego
budynek G (główny), pokój 47 tel.: +48 22 564 9881
zastępca kierownika Dziekanat Studium Magisterskiego
budynek G (główny), pokój 47 tel.: 22 564 9884
budynek G (główny), pokój 47 tel.: 22 564 9882