SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
SL
Nazwa w języku angielskim
Undergraduate studies
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), nr pokoju 5, Warszawa
+48 22 564 9855

Studium Licencjackie

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan
Dziekan
dyrektor – Instytut Ekonometrii
tel.: +48 22 564 9253
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 330
Prodziekan
Prodziekan
adiunkt – Katedra Logistyki
Prodziekan
Prodziekan
budynek W, pokój 63 tel.: 22 564 9406

Pracownicy

samodzielny referent Dziekanat Studium Licencjackiego
budynek G (główny), pokój 5 tel.: 22 564 9855
budynek G (główny), pokój 5 tel.: 22 564 9855