SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
SL
Nazwa w języku angielskim
Undergraduate studies
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), nr pokoju 5, Warszawa
+48 22 564 9855

Studium Licencjackie

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dziekan
Dziekan
dyrektor – Instytut Ekonometrii
tel.: +48 22 564 9253
Prodziekan
Prodziekan
budynek W, pokój 66C tel.: 22 564 9103
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 128 tel.: +48 22 564 7128 tel.: +48 22 564 9234
Prodziekan
Prodziekan
budynek M, pokój 330
Prodziekan
Prodziekan
budynek A, pokój 314 tel.: 22 564 9357

Pracownicy

budynek G (główny), pokój 5 tel.: 22 564 9855