SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
MCSIPC
Nazwa w języku angielskim
AI Lab – Intercollegiate Centre for Artificial Intelligence and Digital Platforms

AI Lab Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Dyrektor
Dyrektor
budynek M, pokój 206 tel.: 22 564 9256
z-ca dyrektora
z-ca dyrektora
kierownik – Zakład e-Biznesu
profesor uczelni – Zakład e-Biznesu

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć listę pracowników administracyjnych.