SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2308
Nazwa w języku angielskim
Department of Economic Policy and Monetary Theory

Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor
budynek M, pokój 321

Pracownicy

adiunkt
budynek M, pokój 321
adiunkt
budynek M, pokój 321 tel.: 22 564 9269
profesor uczelni
budynek M, pokój 321
profesor
budynek M, pokój 330
adiunkt
budynek M, pokój 321
adiunkt
budynek M, pokój 321
adiunkt
budynek M, pokój 321
adiunkt
budynek M, pokój 321