SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF23
Nazwa w języku angielskim
Institute of Political Economy, Law and Economic Policy
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, nr pokoju 318, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9857

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
profesor uczelni – Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320

Pracownicy

budynek M, pokój 320
budynek M, pokój 321 tel.: 22 564 9269
profesor uczelni – Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320
budynek M, pokój 331 tel.: 22 564 9857
profesor uczelni – Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320