SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2206
Nazwa w języku angielskim
Capital Markets and Behavioural Finance Unit

Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni

Pracownicy

Prodziekan – Studium Licencjackie
adiunkt
budynek M, pokój 330
adiunkt
budynek M, pokój 315 tel.: 22 564 7311