SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF22
Nazwa w języku angielskim
Institute of Finance
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9320

Instytut Finansów

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 332
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
budynek M, pokój 330

Pracownicy

budynek M, pokój 330
budynek M, pokój 315 tel.: 22 564 7311
adiunkt – Zakład Podatków
budynek M, pokój 308