SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2108
Nazwa w języku angielskim
Department of Project Management

Katedra Zarządzania Projektami

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Prorektor ds. nauki i zarządzania – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dyrektor – Instytut Zarządzania
kierownik
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820

Pracownicy

profesor uczelni
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 13 tel.: 22 564 8460
profesor uczelni
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 13 tel.: 22 564 8460