SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2107
Nazwa w języku angielskim
Department of Strategic Management

Katedra Zarządzania Strategicznego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik
profesor uczelni
tel.: 22 564 8500