SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF21
Nazwa w języku angielskim
Institute of Management
ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa
+48 22 564 8500

Instytut Zarządzania

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
profesor uczelni – Katedra Zrównoważonego Biznesu
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu

Pracownicy

Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 121 tel.: +48 22 564 9309
profesor uczelni – Katedra Zarządzania Projektami
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 13 tel.: 22 564 8460
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 14
budynek G (główny), pokój 134 tel.: 22 564 9472
budynek M, pokój 319 tel.: 22 564 9309
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 14 tel.: 22 564 8610
profesor uczelni – Katedra Zarządzania Projektami
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 13 tel.: 22 564 8460
budynek M, pokój 121 tel.: 22 564 9309