SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2005
Nazwa w języku angielskim
Department of Risk and Insurance

Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik
profesor
tel.: 22 564 7311

Pracownicy

profesor
tel.: 22 564 7311
adiunkt
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306
adiunkt
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306