SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF2003
Nazwa w języku angielskim
Banking and Financial System Security Unit
+48 22 564 7311

Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
adiunkt

Pracownicy