SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF20
Nazwa w języku angielskim
Institute of Risk and Financial Markets
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 7311

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
tel.: 22 564 7311

Pracownicy

budynek M, pokój 311 tel.: +48 22 564 7311
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306