SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF13
Nazwa w języku angielskim
Department of Management Theory
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8620

Katedra Teorii Zarządzania

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor
budynek M, pokój 329 tel.: 22 564 8620

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 325 tel.: 22 564 8620 tel.: 22 564 9777 CEMBA
profesor uczelni
budynek M, pokój 329 tel.: +48 22 564 9340
adiunkt
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
dyrektor – Biuro Programów MBA
profesor uczelni
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620 tel.: 22 646 6124 MBA-SGH
Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
adiunkt
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
adiunkt
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
adiunkt
budynek M, pokój 325 tel.: 22 564 8620