SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF11
Nazwa w języku angielskim
Department of Market, Marketing and Quality
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9306

Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 302 tel.: 22 564 9311 tel.: 22 564 8689

Pracownicy

adiunkt
budynek M, pokój 302 tel.: 22 564 9311
adiunkt
budynek M, pokój 303 tel.: 22 564 7117