SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Management and Finance
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9265

Kolegium Zarządzania i Finansów

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 309 tel.: 22 564 9302
profesor uczelni – Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320
dyrektor – Biuro Programów MBA
profesor uczelni – Katedra Teorii Zarządzania
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620 tel.: 22 646 6124 MBA-SGH
budynek M, pokój 330
budynek M, pokój 309 tel.: +48 22 564 9302
budynek M, pokój 311 tel.: +48 22 564 7311
Dziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
budynek M, pokój 322 tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
budynek M, pokój 306 tel.: 22 564 7311 tel.: 22 564 7306
budynek C, pokój 6/1
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314
Prodziekan – Studium Magisterskie
profesor uczelni – Katedra Teorii Zarządzania
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
budynek M, pokój 330
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
Strona 3 / 4