SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Management and Finance
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9265

Kolegium Zarządzania i Finansów

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 305
budynek M, pokój 331 tel.: 22 564 9857
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 14
budynek M, pokój 340 tel.: 22 564 9266
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314
budynek M, pokój 302 tel.: 22 564 9311
budynek M, pokój 312 tel.: 22 564 7314 tel.: 22 564 9314
Strona 2 / 5