SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KZIF
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Management and Finance
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9265

Kolegium Zarządzania i Finansów

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 329 tel.: 22 564 8620
profesor uczelni – Katedra Teorii Zarządzania
budynek M, pokój 325 tel.: 22 564 8620 tel.: 22 564 9777 CEMBA
budynek M, pokój 302 tel.: 22 564 9311 tel.: 22 564 8689
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 121 tel.: +48 22 564 9309
budynek M, pokój 320
profesor uczelni – Katedra Teorii Zarządzania
budynek M, pokój 329 tel.: +48 22 564 9340
starszy wykładowca – Zakład Rachunkowości Finansowej
budynek C, pokój 6/1
budynek M, pokój 325 tel.: +48 22 564 8620
profesor uczelni – Katedra Zarządzania Projektami
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 13 tel.: 22 564 8460
budynek M, pokój 321 tel.: 22 564 9269
profesor uczelni – Zakład Ekonomii Monetarnej
budynek M, pokój 326 tel.: 22 564 9298
profesor uczelni – Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320
budynek M, pokój 326 tel.: 22 564 9298
Strona 1 / 4