SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP1104
Nazwa w języku angielskim
Risk Management Unit

Zakład Zarządzania Ryzykiem

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
wicedyrektor instytutu – Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 126

Pracownicy

profesor uczelni
tel.: +48 22 564 9328