SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP11
Nazwa w języku angielskim
Institute of Corporate Finance and Investment
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 9328

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 103 tel.: 22 564 7101
wicedyrektor instytutu
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
wicedyrektor instytutu
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Ryzykiem
budynek M, pokój 126

Pracownicy

budynek M, pokój 112 tel.: 22 564 9328
budynek M, pokój 122 tel.: 22 564 9225
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Ryzykiem
tel.: +48 22 564 9328