SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP0301
Nazwa w języku angielskim
Axiology and Value Measurement Unit

Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
adiunkt
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 12

Pracownicy

Pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
adiunkt
tel.: 22 564 7798