SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP03
Nazwa w języku angielskim
Institute of Value Management
ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa
+48 22 564 8655

Instytut Zarządzania Wartością

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Marketingu Wartości
Dom Studenta nr 3 Grosik, pokój 12 tel.: 22 564 8655
profesor uczelni – Zakład Marketingu Wartości
budynek M, pokój 305
Pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel.: 22 564 7798