SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP0203
Nazwa w języku angielskim
Food Safety Market Unit

Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
kierownik
profesor

Pracownicy

Prorektor ds. rozwoju – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor uczelni
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820