SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP02
Nazwa w języku angielskim
Institute of Markets and Competition
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa
+48 22 564 9237

Instytut Rynków i Konkurencji

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
Prorektor ds. rozwoju – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dyrektor
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820

Pracownicy

budynek M, pokój 119
Prodziekan – Studium Licencjackie
budynek M, pokój 128 tel.: +48 22 564 7128 tel.: +48 22 564 9234
profesor uczelni – Zakład Analizy Rynków
budynek M, pokój 128
Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315