SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP0104

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

kierownik
wicedyrektor instytutu – Instytut Przedsiębiorstwa
kierownik
profesor uczelni
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404

Pracownicy

profesor uczelni
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor
budynek M, pokój 104
profesor uczelni
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404