SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP01
Nazwa w języku angielskim
Institute of Enterprise
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8671

Instytut Przedsiębiorstwa

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pełnomocnik Rektora – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dyrektor
budynek M, pokój 104
wicedyrektor instytutu
wicedyrektor instytutu
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404

Pracownicy

budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
budynek M, pokój 117
budynek G (główny), pokój 102 tel.: 22 564 9451
budynek M, pokój 104 tel.: 22 564 9403
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 8631
budynek M, pokój 117
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Innowacjami
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 86 31