SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP01
Nazwa w języku angielskim
Institute of Enterprise
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 8671

Instytut Przedsiębiorstwa

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Kierownicy

dyrektor
dyrektor
budynek M, pokój 104 tel.: 22 564 9403

Pracownicy

profesor uczelni – Zakład Otoczenia Biznesu
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
budynek M, pokój 117
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek M, pokój 108 tel.: +48 22 564 9821 tel.: +48 22 564 9827
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 8631
budynek M, pokój 117
zastępca dyrektora – Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego
budynek M, pokój 108
profesor uczelni – Zakład Otoczenia Biznesu
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 86 31
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 7117
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404