SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Business Administration
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 7101

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 125
budynek G (główny), pokój 102 tel.: 22 564 9450
profesor uczelni – Katedra Miasta Innowacyjnego
budynek M, pokój 116
Prorektor ds. rozwoju – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek G (główny), pokój 145 tel.: +48 22 564 9820
budynek M, pokój 116 tel.: 22 564 9230
Pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel.: 22 564 7798
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404
budynek A, pokój 329 tel.: 22 564 9240
budynek M, pokój 131
Pełnomocnik Dziekana SL – Zakład Zachowań Organizacyjnych
profesor uczelni – Zakład Zachowań Organizacyjnych
budynek G (główny), pokój 102 tel.: 22 564 9451
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Innowacjami
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 86 31
wicedyrektor instytutu – Instytut Przedsiębiorstwa
budynek M, pokój 108 tel.: 22 564 9404