SGH | Centralny System Uwierzytelniania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książka adresowa


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kod jednostki
KNOP
Nazwa w języku angielskim
Collegium of Business Administration
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
+48 22 564 7101

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Lokalizacja w hierarchii jednostek

Pracownicy

budynek M, pokój 104 tel.: 22 564 9403
Prodziekan – Studium Licencjackie
budynek M, pokój 128 tel.: +48 22 564 7128 tel.: +48 22 564 9234
budynek G (główny), pokój 137 tel.: 22 564 8631
budynek M, pokój 122 tel.: 22 564 9225
budynek M, pokój 117
profesor uczelni – Zakład Analizy Rynków
budynek M, pokój 128
adiunkt – Katedra Logistyki
tel.: 22 564 9326
budynek G (główny), pokój 226 tel.: +48 22 564 9451
tel.: 22 564 9775
budynek G (główny), pokój 102 tel.: 22 564 9450
budynek M, pokój 105 tel.: 22 564 9383
kierownik – Katedra Logistyki
profesor uczelni – Katedra Logistyki
budynek C, pokój 6/4 tel.: 22 564 9326
profesor uczelni – Zakład Zarządzania Ryzykiem
tel.: +48 22 564 9328
Prodziekan Szkoły Doktorskiej – Szkoła Doktorska
tel.: +48 22 564 7115 tel.: +48 22 564 7315
Strona 2 / 3